Saturday, July 31, 2010

Pengaruh Besar

Bacaan : Yakobus 3:1-12
Nats : Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun (Efesus 4:29)

Benarkah kebanyakan orang di dunia adalah orang-orang yang jujur? Dapatkah kita mempercayai apa saja yang mereka katakan? Ataukah mereka seperti orang-orang Kreta yang terkenal sebagai pembohong"? (Titus 1:12).

Kebohongan, tentu saja diucapkan oleh lidah. Satu bagian kecil dari tubuh manusia itu dapat membawa dampak yang sangat besar. Lidah dapat menghancurkan reputasi. Lidah dapat merusak persahabatan. Lidah dapat menyebabkan sakit hati yang berkepanjangan.

Di lain pihak, lidah dapat pula memberikan penghiburan dan
pengharapan di saat kesusahan. Lidah dapat memancarkan sinar kebenaran yang menyelamatkan ke dalam hati seseorang yang tersesat dalam kegelapan rohani. Lidah dapat memuji dan memuliakan Allah.

Oleh sebab itu, kita tidak perlu heran apabila Alkitab berulang
kali mengingatkan kita agar selalu bijaksana dan berhati-hati
dalam menggunakan bagian yang kecil dari tubuh kita ini. Tidaklah berlebihan jika Amsal 18:21 memperingatkan kita bahwa "hidup dan mati dikuasai lidah." Daud bukannya menyerukan syair tanpa makna ketika berkata, "manusia . yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam" (Mazmur 57:5). Yakobus bahkan
mengatakan bahwa lidah dapat menghancurkan seperti api (Yakobus 3:1-12).

Dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat menggunakan lidah untuk memberkati orang-orang yang mendengarkan kita, untuk saling membangun dan untuk memuliakan sang Pencipta dalam doa dan pujian -VCG

LIDAH ADALAH SATU ORGAN KECIL YANG DAPAT MENCIPTAKAN PERPECAHAN ATAU KEHARMONISAN

Popular Posts