Monday, May 12, 2008

Doa & Kuasa

Doa dan Kuasa oleh Dr Morris Cerullo
disarikan oleh Deny S Pamudji

Doa syafaat memerlukan 3 tahap yakni :
1. Identifikasi (2 Kor 5:21)
Ketahuilah dengan pasti apa, siapa dan bagaimana keadaan dari pokok doa

2. Pengorbanan (Yoh 15:13)
Diperlukan pengorbanan dalam bersyafaat entah itu waktu, perasaan, maupun kesabaran

3. Kuasa dan otoritas
Dalam bersyafaat hendaklah yakin akan kuasa yang ada di dalammu dan otoritas yang telah kau dapatkan.

Enam alasan mengapa kita harus yakin akan kuasa Allah
1. Allah Mahakuasa dan menjawab doa (Yer 33:3)
2. Kita meminta dalam nama Yesus (Yoh 14:13-14)
3. Kita datang kepada Allah sebagai Bapa kita (Mat 7:7-11)
4. Kita merupakan ahli waris Allah (rm 8:15-17; Gal 4:6-7)
5. Dia mendengar kita (Yoh 11:41)
6. Kita beriman (Mat 21:22)

Enam penghalang mengapa doa kita tidak berkuasa :
1. Kita tidak percaya atau kurang beriman (Mrk 11:24; Ibr 11:6; Yak 1:6-7)
2. Kita kurang bertekun (Luk 11:5-10)
3. Motivasi kita salah (1 Yoh 5:14-15; Yak 4:2-3)
4. Kita tidak berada dalam persekutuan dengan Allah (Yoh 15:7)
5. Kita tidak taat dan tidak melakukan kehendak-Nya (1 Yoh 3:22; Yes 59:1-2; 1 Pet 3:12)
6. Kita tidak mau mengampuni (Mrk 11:25-26; Mat 6:9-12; Kol 3:12-13)

Popular Posts